அல்லாஹ்வின் கிருபையால் கடந்த 4 - 9 - 09 அன்று நடைபெற்ற ஜும்மாவில் மார்க்க சகோதரி ஒருவர் நம்முடைய மஸ்ஜித் கட்டுமான பணிக்காக வழங்கிய உதவியை படத்தில் காணலாம் .

Post a Comment

0 Comments