தொடர்புக்கு


நிர்வாகிகளின் தொடர்பு எண்கள்


தலைவர்:

தினாஜ்கான்(73589 30033)

செயலாளர்:

செயலாளர்: ஜலீல் ஹுசைன் (73589 30044)

பொருளாளர்:

பொருளாளர்: 
யாசர் அரஃபாத்(73589 30055)

துணை தலைவர்:

துணை தலைவர்: ஆலிம் ஹுசைன்(82206 53891)


துணைச் செயலாளர்:

துணை செயலாளர்: சித்திக்(82202 75809)
மருத்துவ அணி செயலாளர்:

மருத்துவ அணி செயலாளர்அபுபக்கர் சித்திக் (98943 60283)

மாணவர்அணி செயலாளர்:

மாணவர்அணி செயலாளர்: பதுரு ஜமான்(73051 18389)

தொண்டர் அணி:

தொண்டர் அணி: இம்ரான்(86828 79375)

வர்த்தகஅணி: 

வர்த்தகஅணி: பசீர் அகமத் (95665 63077)

மக்கள் தொடர்பு: 

மக்கள் தொடர்பு : சாலிஹ் (98943 60294)

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய


foxyform.com